Samtal med Peppe

I en intervjuserie över åtta delar går Peppe igenom 8 steg som hjälper dig att hitta nyckeln till både ditt och dina medarbetares hjärta. Allt det här landade i åtta steg som jag anser vara viktiga för att verkligen få saker att hända på arbetsplatsen. Åtgärder som skapar engagemang som in sin tur leder till bra resultat.

Dom 8 stegen

  1. Blottlägg dig och visa vem du är
  2. Bestäm dig och stå för det du tror på
  3. Sätt upp tydliga mål och följ upp dem regelbundet
  4. Måla upp målbilder
  5. Våga vara mänsklig, ärlig och tydlig – kärleksfullt
  6. Ha balans i livet
  7. Ha roligt och fira dina segrar
  8. Lev dina drömmar

"Kom ihåg att du inte ska ta ett steg i taget utan du måste arbeta med alla stegen samtidigt. Gör du det kommer du att skapa fantastiska resultat och framgångar. Du kan även använda dessa åtta steg om du vill gå vidare eller till och med starta något eget en dag. För mig har de här stegen sen dess varit vägledande i allt jag gör och ska göra framöver."

Steg 1 | Blottlägg dig och visa vem du är

Steg 2 | Bestäm dig och stå för det du tror på

Steg 3 | Sätt upp tydliga mål och följ upp dem regelbundet

Steg 4 | Måla upp målbilder

Steg 5 | Våga vara mänsklig, ärlig och tydlig – kärleksfullt

Steg 6 | Ha balans i livet

Steg 7 | Ha roligt och fira dina segrar

Steg 8 | Lev dina drömmar