Konsten att skapa engagerade medarbetare

Peppe står för metoder och ett bemötande som lyfter sälj- och ledarskapsprocesser till helt nya nivåer. Han har med sig en häftig erfarenhet från sina 35 år inom näringslivet där han utmanat och förändrat sättet att tänka på hos så många.

I alla sammanhang får han lysande recensioner eftersom han tar dig med på en oväntat personlig resa. En resa som bygger på hans livsfilosofi och vad som gör att vi kan möta andra på rätt sätt och lyckas med våra mål i både privat- och yrkeslivet. Tack vare sitt engagemang och sin passion får han andra att bli bättre, tryggare och nå nya resultat.

Det finns ingen ‘rocket science’ bakom det han lär ut men det finns en metod och praktiska erfarenheter. Genom att ställa ett antal givna frågor ringar han snabbt in problem och utmaningar.

Det gäller både inom sälj och ledarskap. Han utgår från människans grundläggande behov som handlar om att känna tillit, få tillhöra en grupp, utvecklas och bemötas med respekt och äkthet. I ett möte med honom får du snabbt ett antal aktiviteter och nya mål som du och din organisation kan ta tag i direkt.

När han jobbar med grupper vet han hur du skapar öppenhet och ärlighet mellan deltagarna. Han har förmågan att fånga allas intresse och skapa engagemang - förutsättningar för att få alla att jobba mot samma mål.

Han är extra stolt över förändringsprojekt där han lyckats få företag att gå från individuppföljning och personliga budget till gemensamma budget. När den insikten kommer sker de stora förändringarna i både arbetsklimat och resultat.

Peppe lämnar ingen oberörd när han berättar om sin egen livsresa, sin personliga utveckling. Han brottades under många år med dålig självkänsla och det gick så långt som till självmordstankar. Han drevs av kortsiktiga vinster och körde på i ett högt tempo. Allt ändrades när han gick en kurs. Genom att ta del av andras livsberättelser gav det honom nya insikter, han gjorde det mentala skifte som förändrade hela hans värld.

Med sin nya syn på livet och sig själv kom han stärkt tillbaka till Kinnevikskoncernen och levererade resultat som aldrig förr. Det var inte alla som köpte hans nya förhållningssätt, men många ändrade åsikt när resultaten kom. Han tog exempelvis tidningen Metro till nya höjder och mycket tack vare att de jobbade systematiskt med personlig utveckling.

Idag driver han sedan många år egen verksamhet och kombinerar sälj- och ledarskapsrådgivning med författande, kurser, utbildningar och föreläsningar. Mycket av hans framgångar kommer från att han har förmågan att kombinera sin omtänksamhet, sin kunskap och sitt engagemang så att andra känner sig betydelsefulla.

Han sätter igång tankarna kring självbild och får andra att inse vad livet handlar om, hur du får ett bra liv på riktigt utan att dina resultat och prestationer försämras, utan tvärtom.

Han driver också sedan några år tillbaka en kursgård i det vackra Toscana tillsammans med sin fru. 

Har du några frågor?

Kontakta Peppe om du har några funderingar.

peppe@peppeekmark.se
0707104844

Några av företagen Peppe haft förmånen att utbilda eller föreläsa för