Föreläsningar

Föreläsningar som skapar engagerade medarbetare

Peppe har mer än 35 års erfarenhet som säljare, säljchef samt försäljningsdirektör inom bland annat Kinnevik-gruppen med varumärken som MTG, TV3, Tidningen Metro mm. Vidare har han varit med om att framgångsrikt bygga upp ett tiotal olika säljorganisationer och listan över säljare som han har tränat och coachat till framgång är lång.

Peppe historia är både fängslade och inspirerande men framförallt får han åhörarna att verkligen komma till insikt om att det går att skapa resultat utöver det vanliga. Genom konkreta råd och tips hjälper han åhörarna att själva inse att det är ingen annan än vi själva som bestämmer hur framgångsrika vi vill bli och att de flesta mål går att nå.

Föreläsningarna vänder sig till företag och säljorganisationer som vill skapa ökat engagemang hos medarbetarna som leder till att uppsatta mål nås.

Skapa världens bästa arbetsteam

Hur ni kan samarbeta bättre tillsammans och skapa resultat utöver det vanliga

Enligt Gallup undersökning från 2013 är 84% av alla anställda inte engagerade på sina arbetsplatser. Detta kostar företagen enorma pengar för att inte tala om att även medarbetarna kastar bort sina liv, helt i onödan.

Genom att förstå varför detta sker kan vi också ganska enkelt skapa ett engagemang som kommer skapa resultat företagen inte trodde var möjligt.

Ett ökat engagemang ökar vinster för företagen och skapar glada medarbetare.

Efter denna föreläsning kommer du/ni få insikt och redskap hur ni ska gå tillväga för att öka engagemanget på arbetsplatsen vilket kommer att leda till en mängd positiva effekter som t.ex minskad sjukfrånvaro, lättare att anställa kompetent personal till ökade vinster samt ett bättre liv. Både på jobbet och privat.

Skapa världens bästa säljteam

Hur ni lätt kan öka försäljningen från dag ett

Peppe är en skicklig föreläsare som går på djupet i försäljningsteknik där du får alla verktyg som behövs för att fånga intresse, bygga relation och slutligen sälja.

Med sin långa bakgrund som ledare för flera stora försäljningsavdelningar delar Peppe med sig av sina egna erfarenheter, tipsar och utmanar för att plocka fram din inre stjärnsäljare samt även skapa ett säljteam som alltid levererar sina resultat.

Efter denna föreläsning kommer ni att tänka om helt på många viktiga punkter vilket kommer att leda till ett betydligt mer ökat engagemang som kommer att ta er till helt nya nivåer på säljavdelningen

Föreläsning skräddarsydd efter dina önskemål

Föreläsning efter dina önskemål

Vill du och ditt team veta mer om något speciellt område när det kommer till personlig utveckling och företagsutveckling? Kontakta Peppe så tar han fram ett unikt föreläsningsupplägg efter dina önskemål!

Öka resultatet med minst 25% inom tre månader